Uygulama Alanları

Hayvan Çiftlikleri

 

ÇatıBOR'un çiftliklerde ki en önemli avantajı terlemeyi damlamayı önlemesidir. Ayrıca ısı yalıtımı ve mikroorganizmalara karşı duyarlılığı ön plana çıkmaktadır.

hayvan çiftliği ısı yalıtımı ısı izolasyonu

hayvan çiftliği bor yalıtımı bor izolasyonu