Uygulama Alanları

Hayvan Çiftlikleri

 

ÇatıBOR'un çiftliklerde ki en önemli avantajı terlemeyi damlamayı önlemesidir. Ayrıca ısı yalıtımı ve mikroorganizmalara karşı duyarlılığı ön plana çıkmaktadır.